Всичко за покрива от А до Я

Политика за защита на личните данни

Политика на защита на личните данни предоставени чрез формите в сайта www.remontnapokriva.bg

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща office.bg(at)bramac.com на администратор:Брамак Покривни Системи ЕООД, ЕИК 828050287, адрес 7500 Силистра, Западна промишлена зона, п.к.182.
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са:Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.
 • Гореспоменатите лични данни се обработват  от Брамак Покривни Системи ЕООД с цел да се даде отговор на Вашето запитване,да получите безплатна консултация относно нашите услуги и продукти и да можете да направите регистрация на Вашата покупка. 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни предоставени чрез контактните форми на сайта:

 • НЕ се предоставят на трети лица.
 • НЕ се използват за профилиране.
 • НЕ се  използват за директен маркетинг.
 • Се изтриват в тримесечен срок.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до личните данни.
 • Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
 • Да правите възражения срещу обработването на данните.
 • Право на преносимост на данните. 

Когато изпратите запитване чрез формите намиращи се на сайта www.remontnapokriva.bg Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.