Всичко за покрива от А до Я

Покривът е покрив, когато е еко

14.03.2018

 

Всеки притежател на дом с покрив Bramac има личен принос за опазването на околната среда.

Промените, свързани с околната среда и мръсният въздух в градовете са все по-сериозен проблем. По данни на Изпълнителната агенция по околна среда от края на 2017-та, в България 78% от хората са изложени на опасен въздух.

Вероятно ще се изненадате, че с покривите Bramac може да намалите вредните емисии във въздуха.

Ето защо покривите Bramac са освен качествен - и екологичен избор:

1. Bramac абсорбират въглероден диоксид и стават по-здрави

  • Здравината на бетоновите керемиди Bramac нараства с времето, благодарение на абсорбирането на СО₂ до 50%.
  • Те стават все по-твърди и здрави, при това без промяна на повърхността им.

2. Природосъобразните керемиди

  • Бетоновите керемиди Bramac притежават най-добрия екобаланс от всички покривни материали.
  • Енергията от невъзобновяеми източници и съответно - вредните емисии, изразходвани за производството на бетоновите керемиди, са значително по-ниски, в сравнение с производството на керамичните.
  • Керемидите се втвърдяват при температура около 60°C. В сравнение с керамичните керемиди, които се изпичат при над 1000°C, този процес спестява 70% енергия и намалява значително емисиите на CO₂ .
  • Един покрив от 160 м2 ще спести енергия, която едно- или двуфамилна къща би изразходвала за 1 година отопление (при годишна консумация на газ 14 м32).

3. Отговорно отношение на Bramac

  • Собствените съоръжения за преработка на отпадъчни води в заводите на Bramac гарантират почти 100% повторна преработка.
  • Вече 15 години в компанията функционира вътрешна работна група фокусирана върху опазването на околната среда.
  • Всички служители са редовно информирани и обучавани относно новите дейности по опазване на околната среда. Функциите по изпълнение и контрол на концепцията за обработка на отпадъците се възлагат на квалифициран за целта служител.

Вече знаете как с избора си на покрив, можете да допринесете за по-малко вредни емисии и по-чист въздух. Научете още причини да изберете Bramac на http://remontnapokriva.bg и на Facebook страницата на Bramac.